Baggeren is veel meer dan een sloot uitgraven.

Interview

Baggeren is veel meer dan een sloot uitgraven.

Jasper Putter is directievoerder voor diverse projecten van De Aquanoom, waaronder veel baggerprojecten. We vroegen hem wat er komt kijken bij een optimale directievoering. En waarin onderscheidt De Aquanoom zich van andere bureaus?

Wat houdt directievoering precies in?

“Als directievoerder zit je heel dicht bij de uitvoering van een project. Zodra de aanbestedingsronde is afgerond en de aannemer is geselecteerd, kom ik in beeld. Vaak zelfs al eerder. Dan kijk ik mee met de projectleider naar het contract en de uitvoerbaarheid. Als je zo dicht bij de uitvoering zit, dan krijg je daar vanzelf een goede kijk op en kun je in het voortraject al veel risico’s afdekken.”

“De kern van mijn werk is het bewaken en controleren van het uitvoeringsproces Daarvoor hanteren we in onze branche als uitgangspunt twee handboeken: De RAW Standaard (2015) en de UAV 2012. Alle technische, administratieve en juridische regels staan hier in detail uitgeschreven. De werkvoorbereider verwijst in het bestek via bestekcodes naar deze regels. Zo kan ik toetsen of de aannemer zich aan de regels houdt.”

Zelf werk ik bij het toetsen van de regels met de GROTIK-methode. GROTIK staat voor Geld, Risico’s, Organisatie, Techniek, Informatie en Kwaliteit. Door de uitvoering te controleren aan de hand van deze onderwerpen, weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.”

Wat is het verschil tussen directievoeren en toezichthouden?

“Een toezichthouder ziet letterlijk toe op het uit te voeren werk. Hij is dagelijks aanwezig op de locatie en kijkt wat er goed en fout gaat. Hij is mijn oren en ogen. Hij heeft echter minder mandaat om in te grijpen als dingen fout gaan of anders dan afgesproken. Dat ligt bij mij. In de praktijk gaan dit soort zaken vooral in overleg. Het is dus belangrijk dat je elkaar goed begrijpt. Bij De Aquanoom werken we al jaren met dezelfde teams. We kennen elkaar van haver tot gort.”

Waarom is baggeren zo belangrijk?

“Baggerwerk wordt vaak onderschat. Mensen zien alleen dat we een sloot uitgraven, maar in feite zijn we bezig met waterbeheer. We baggeren de sloten om de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor voldoende doorstroming. Als gemeenten of waterschappen hun sloten niet regelmatig baggeren, groeien ze dicht en gaat het stinken. Bovendien kan overtollig water niet meer weg. Het kan veel overlast veroorzaken en dat wil niemand.”

In hoeverre houden jullie rekening met de natuur?

“We kijken bij het baggeren vooraf altijd naar het ecologisch systeem van een gebied. Welke planten en dieren komen er voor? Steeds vaker laten wij langs de randen een deel van de bagger ongemoeid. Dat geeft dieren de mogelijkheid om weg te vluchten als wij eraan komen.”

Waarin onderscheidt De Aquanoom zich van andere bureaus?

“We denken vooruit. We weten welke risico’s je in bepaalde omstandigheden kunt verwachten. Dat kunnen we ondervangen met goede beheermaatregelen in de uitvoering. Daarin schuilt onze kracht. We hebben bovendien veel ervaring en kunnen daardoor hoge kwaliteit leveren. Baggerprojecten hebben voor ons geen geheimen meer!”Top