Activiteit

Beleids- en beheerplan baggeren

Wilt u de bestuursdwang van hoogheemraad- of waterschappen voorkomen? Vraag adviesbureau De Aquanoom voor het opstellen van een baggerbeheerplan. Daarmee krijgt u inzicht in uw te beheren areaal en uw verplichtingen én heeft u een compleet overzicht van de per jaar te baggeren watergangen met bijhorende kosten. Een baggerbeheerplan zorgt er dus voor dat u grip heeft op uw beheer en dat bespaart u tijd en geld.

baggerwerk1
baggerwerk2

Onze aanpak

Onze medewerkers starten met het maken van een GIS-analyse waarbij wij uw verplichtingen voor het baggeronderhoud in beeld brengen (areaalbepaling). Deze gegevens, gecombineerd met de resultaten van het inventariseren en inspecteren van de watergangen (peilwerkzaamheden en besteksinventarisatie), vormen de basis van het baggerbeheerplan.
Bij de indeling van het baggerbeheerplan maken wij graag gebruik van de standaard die binnen uw organisatie gebruikelijk is. Ook houden we rekening met de ambities en beleidslijnen van de organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om ecologische doelstellingen, omgevingsmanagement of aanbestedingsvormen.
Als de ambitie helder is wordt er toegewerkt naar een meerjarenplan. Belangrijk aandachtspunt is dat de meerjarenplanning volgens een eigen cyclus financieel uitvoerbaar moet zijn. Ook moet de cyclus zoveel mogelijk afgestemd zijn op de schouwcycli van de waterschappen. Daarnaast proberen we de kosten per jaar zoveel mogelijk gelijkmatig uit te smeren over de cyclus.

Een greep uit onze recente projecten:

-Gemeente Schouwen-Duiveland i.s.m. Ingenieursbureau Westenberg: beheerplan baggeren havens
-Gemeente Leiderdorp: beheerplan baggeren
-Gemeente Midden-Delfland

Christian over beleids- en beheerplan baggeren:

“Wij vinden het belangrijk dat in een baggerbeheerplan de verbinding tussen ambitie van de opdrachtgever en de realisatie concreet gemaakt wordt. Daarom komen er zeker zaken in aan de orde als wettelijk kader en de ambitie van uw organisatie.”
Top