Activiteit

Beleids- en beheerplan duikers

Beheerplannen voor het beheer van watergangen, oevers en kunstwerken kennen we allemaal. Maar er zijn ook objecten in de openbare ruimte die de afgelopen decennia minder of zelfs geen aandacht hebben gekregen, terwijl deze vaak toch een aanzienlijke vervangingswaarde vertegenwoordigen. Duikers bijvoorbeeld. Steeds meer beheerders willen ook van deze objecten weten wat hiervoor het beste beheer is en wat de jaarlijkse kosten zijn die met dit onderhoud zijn gemoeid.

Wilt u inzicht in het aantal duikers in uw gemeente én hun onderhoudsstatus? Of wilt u de kosten voor beheer en onderhoud van duikers onder controle krijgen? Adviesbureau De Aquanoom heeft inmiddels veel ervaring met het opstellen van beheerplannen voor duikers. Met ons vijfstappenplan heeft u snel antwoord op uw vragen!

duikers1
duikers2

Onze aanpak

Het opstellen van een beheerplan voor duikers verloopt in vijf stappen:
Stap 1. Inventarisatie omvang areaal en wettelijke verplichtingen;
Stap 2. Bepaling risiconiveau en onderhoudsstrategie;
Stap 3. Kostenraming;
Stap 4. Risicobepaling;
Stap 5. Opstellen beheerplan.

Het beheerplan bevat alle informatie die wij in de eerste vier stappen hebben verzameld. Daarbij passen wij de stijl en inhoud zoveel mogelijk aan op wat gebruikelijk is bij de opdrachtgever. De data uit het beheerplan kunt u, of kunnen wij voor u, verwerken in uw eigen beheersysteem. Of wij maken de data voor u toegankelijk via een online tool. Lees de uitgebreide beschrijving van ons stappenplan voor duikers.

Enkele recent uitgevoerde projecten:

-Gemeente Westland;
-Gemeente Lansingerland;
-Gemeente Schiedam (als onderdeel van een waterbeheerplan)

Christian over beleid- en beheerplan duikers:

“Duikers bevinden zich grotendeels onder water of uit het zicht, en zijn daardoor bij veel gemeentes ook letterlijk uit beeld als het gaat om het beheer en onderhoud ervan. We zien ook dat het soms niet helemaal duidelijk is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de duikers. Valt het onder waterbeheer of onderhoud aan wegen? Een goed beheerplan zorgt ervoor dat hier duidelijkheid over ontstaat en dat iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt.”
Top