Activiteit

Beleids- en beheerplan kunstwerken

Hoe kunnen wij onze civiele kunstwerken de komende jaren gefaseerd op een veilig en functioneel kwaliteitsniveau brengen, op basis van onze eigen beheervisie? Voor deze – en andere vragen rondom beleids- en beheerplannen voor civiele kunstwerken – kunt u terecht bij adviesbureau De Aquanoom. Wij hebben de kennis, de ervaring én de capaciteit om u snel op weg te helpen. Al veel gemeentes en waterschappen gingen u voor!

kunstwerken1
inspectieKunstwerken1

Onze aanpak

Civiele kunstwerken zijn bouwwerken (bruggen, tunnels, steigers en kademuren) rond het water die een bepaald doel dienen. Wegen met elkaar verbinden bijvoorbeeld. Civiele kunstwerken beheren is complex: ze bestaan vaak uit verschillende materialen en onderdelen die elk hun eigen kwaliteitsniveau hebben. Dat betekent dat we onderhoudsmaatregelen benoemen op basis van decompositie (per element of bouwdeel). De onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit de NEN 2767-4 inspecties en een door ons bureau zelf ontwikkelde risicoanalyse per gebrek. Vooral dat laatste is belangrijk voor onze opdrachtgevers. Veiligheid voor de omgeving is voor hen prioriteit nummer één.

Voorbeelden van recente opdrachtgevers:

-Gemeente Leiden
-Gemeente Schiedam
-Gemeente Goeree-Overflakkee

Collega’s over beleids- en beheerplan kunstwerken:

“Ik merk dat een beleids- en beheerplan voor civiele kunstwerken ook een praktische tool kan zijn voor beheerders om interne vragen van collega’s snel en afdoende te beantwoorden. Bruggen bijvoorbeeld zijn niet alleen civiele kunstwerken, maar maken ook onderdeel uit van de bereikbaarheid of verkeersveiligheid van een gemeente. Beheerders krijgen dus ook vanuit die beleidsafdelingen vragen over bijvoorbeeld de onderhoudsstatus, de belastbaarheid of de afmetingen van een brug. Met een goed beheerplan is het antwoord zo gevonden.”
Top