Activiteit

Beleids- en beheerplan oevers

Hoe pak je het beheer en onderhoud van oevers structureel aan? Waar begin je? En hoe bewaar je het overzicht? Beheerders hebben behoefte aan inzicht in de te nemen maatregelen om het te beheren areaal op orde te houden. In beheerplannen staan de wettelijke kaders waaraan moet worden voldaan. Maar ook zaken als het ambitieniveau, de in te zetten strategie en een onderbouwing van de onderhoudsmaatregelen. Het beheer moet aansluiten bij het geldende beleid dat voor de verschillende domeinen in de openbare ruimte is vastgesteld.

Adviesbureau De Aquanoom heeft de kennis, de ervaring én de capaciteit om voor u een beleids- en beheerplan op maat op te stellen. Al heel veel gemeentes en waterschappen gingen u voor!

BeleidEnBeheerplan2
BeleidEnBeheerplan3

Onze aanpak

Het opstellen van beleids- en beheerplannen is onderdeel van een cyclisch proces (zie illustratie). Het begint met het inventariseren van de oevers (bepalen van het te beheren areaal) en het inspecteren van de onderhoudsstatus van alle oevers. Het beleids- en beheerplan beschrijft vervolgens het kwaliteitsniveau dat opdrachtgevers voor ogen hebben en de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om dit te bereiken. Het plan vormt op haar beurt de basis voor het opstellen van werkplannen en bestekken en de uitvoering. Daarna start het proces opnieuw.

De data uit het beleids- en beheerplan kunnen opdrachtgevers implementeren in hun eigen beheersysteem. Is dit niet mogelijk dan maken wij de data toegankelijk via een online tool. Met deze tool kunnen wij – afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgever – ook diverse analyses uit te voeren.

Een greep uit onze recente projecten:

– Gemeente Pijnacker-Nootdorp
– Gemeente Zoetermeer
– Gemeente Alphen aan den Rijn
– Gemeente Zederik
– Gemeente Leiden
– Gemeente Leiderdorp
– Gemeente Schiedam

Collega’s over beleids- en beheerplan oevers:

“Het mooie aan het maken van beleids- en beheerplannen is dat we een duidelijke structuur aanbrengen in een enorme hoeveelheid data. We voegen ook overzichtskaarten toe om snel inzichtelijk te maken waar we over praten. Beheerders zijn er vaak erg blij mee. Met deze informatie kunnen ze weloverwogen volgende stappen nemen en andere partijen makkelijk meenemen in dit proces.”
Top