Activiteit

Meerjarenkostenramingen

Misschien wel het belangrijkste – of in ieder geval meest gelezen – onderdeel van een beheerplan is het financiële hoofdstuk: de meerjarenkostenraming. Hierin staan de jaarlijkse uitgaven – de beheerkosten – voor de planperiode van het beheerplan. Met de meerjarenkostenbegroting krijgen beheerders snel inzicht in de beheerkosten voor de komende jaren. Maar het is ook een tool waarmee zij de beheerkosten voor de komende jaren kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld richting gemeenteraad of accountant.

Meerjarenkostenramingen1
Meerjarenkostenramingen2

Onze aanpak

De meerjarenkostenraming is gebaseerd op inspecties van de te beheren objecten, bijvoorbeeld watergangen, oevers of kunstwerken. Op grond van de aangetroffen technische staat worden de te nemen maatregelen en de planning daarvan uitgewerkt. De maatregelen en planning in het beheerplan moeten leiden tot het gewenste onderhoudsniveau. Omdat het vaak om een grote arealen gaat, maken wij kostenindicaties, gebaseerd op standaardmaatregelen met vaste eenheidsprijzen. Wij maken hiervoor gebruik van onze eigen database met een in de loop van de tijd opgebouwde schat aan maatregelen voor de verschillende onderhoudsdisciplines. Deze aanpak geeft een goed inzicht op een hoog detailniveau. Door het gebruik van GIS worden de maatregelen op kaart gekoppeld aan de objecten en kunnen we heel eenvoudig elke gewenste selectie van de maatregelen per jaarschijf op kaart presenteren.

Een greep uit onze recente projecten:

– Gemeente Pijnacker-Nootdorp
– Gemeente Zoetermeer
– Gemeente Alphen aan den Rijn
– Gemeente Zederik
– Gemeente Leiden
– Gemeente Leiderdorp
– Gemeente Schiedam

Collega’s over meerjarenkostenramingen:

“Vaak vragen beheerders om meerjarenkostenramingen voor verschillende ambitieniveaus. Gemeenteraadsleden willen graag iets te kiezen hebben, zo is hun ervaring. Door de raad inzicht te geven in de financiële consequenties van een hoger of lager ambitieniveau, helpen de beheersers hen in het besluitvormingsproces. Tevens zorgt een kostenraming voor voldoende financiële middelen om aan het ambitieniveau te kunnen voldoen”
Top