Activiteit

Waterbeheerplannen

Waterbeheer gaat verder dan alleen het beheer en onderhoud van oevers of waterbodems. Het gaat ook om beheer van viswater, recreatieplassen, bergingsgebieden of zwemwater. Voor deze onderdelen worden binnen gemeentes wel initiatieven gestart (hoe houden we droge voeten, hoe zorgen we voor schoon water), maar deze zijn vaak verspreid over verschillende afdelingen binnen de organisatie. Om meer overzicht en samenhang aan te brengen in het totaal aan werkzaamheden en initiatieven op het gebied van waterbeheer, vragen steeds meer gemeentes adviesbureau De Aquanoom om het opstellen van een integraal waterbeheerplan.

werkvoorbereiding1
werkvoorbereiding2

Onze aanpak:

Het opstellen van een waterbeheerplan start met het maken van een uitgangspuntennotitie. Dit is een inventarisatie van alle onderwerpen en projecten die in het waterbeheerplan aan de orde moeten komen. Vaak gaat het om losse initiatieven die gericht zijn op de kwantiteit (wateroverlast) maar vaak ook op de kwaliteit van het te beheren water (viswater of recreatieplassen). Als deze projecten gerealiseerd zijn, vallen zij automatisch onder het waterbeheer. Het waterbeheerplan beschrijft vervolgens welke verplichtingen of regelgeving verbonden is aan het betreffende project of initiatief, welke beheermaatregelen de komende jaren genomen moeten worden en wat de bijbehorende kosten zijn.

Door ook de bestaande beheerplannen (baggers, oevers) toe te voegen, ontstaat een totaaloverzicht van het beheer van alle initiatieven en projecten op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en omgevingsaspecten binnen een gemeente.

Recente opdrachtgever:

-Gemeente Schiedam

Collega’s over het opstellen van een waterbeheerplan:

“Een waterbeheerplan opstellen is stap één, maar de (extra) werkprocessen die eruit voortvloeien moeten ook geborgd worden binnen de organisatie. Dat is een uitdaging op zich. Wij adviseren vaak om hiervoor iemand speciaal te benoemen die deze processen kan coördineren. ”
Top