Dienst

Civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken zijn constructies in de openbare ruimte met een specifiek doel. Denk aan bruggen (bedoeld om verkeer over water mogelijk te maken), viaducten, tunnels of duikers. Ingenieursbureau De Aquanoom verzorgt in opdracht van gemeentes en waterschappen het beheer, de inspectie (NEN 2767-4), risicoanalyses en het onderhoud van deze kunstwerken.

Activiteiten

Areaalbepaling kunstwerken

Beheerders die willen weten voor welke kunstwerken zij onderhoudsplichtig zijn.

Lees meer >

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Inspectie waarbij gekeken wordt of civiele kunstwerken binnen uw areaal bevinden zodat u tot een goed beheerplan met kostenraming kunt komen.

Slimme manieren om sneller inzicht te krijgen in de risico’s en kosten die het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken met zich meebrengen.

Lees meer >

Beheerplan met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

Als beheerder van civiele kunstwerken bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan.

Lees meer >

Werkvoorbereiding kunstwerken

De technische voorbereiding van werkzaamheden op het gebied van oevers, kunstwerken en waterbodems.

Lees meer >

Begeleiding van de uitvoering

Eindelijk na een periode van voorbereiding gaat het werk dan echt van start. Adviesbureau De Aquanoom verzorgt voor diverse gemeentes en waterschappen de directievoering over en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.

Lees meer >

Top