Activiteit

Directievoering en toezicht UAV kunstwerken

Adviesbureau De Aquanoom verzorgt voor diverse gemeentes en waterschappen de directievoering over en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van waterbeheer. Daarbij gaat het om vragen als: wordt alles conform bestek uitgevoerd? Houdt de uitvoerder zich aan de heersende wet- en regelgeving? Verwachten we meer- of minderwerk, en wat betekent dat voor de financiën? Overleggen en afstemmen dus. Goede directievoering draait daarom vooral om korte communicatielijnen met alle partijen.

Onze aanpak

Zowel directievoering als toezicht behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van adviesbureau De Aquanoom. Meestal voeren we als bureau beide taken uit binnen hetzelfde project en hebben we ook de werkvoorbereiding al gedaan. Dan kennen we de inhoud van het werk, zijn de communicatielijnen kort en loopt het werk extra soepel.
Toezichthouder en directievoerder werken heel nauw samen maar hebben beide duidelijk hun eigen rol. De toezichthouder is vaak op het werk aanwezig (meestal dagelijks) en controleert vooral de praktische uitvoering van het werk. Zijn taak is gericht op het signaleren van mogelijke afwijkingen van het bestek. De directievoerder werk meer op afstand en is verantwoordelijk voor de planning en het budget. Hij is gemachtigd om namens de opdrachtgever nieuwe afspraken te maken en rapporteert over de voortgang. Daarvoor krijgt hij input van de toezichthouder. Ook belegt en notuleert de directievoerder de overleggen met de aannemer en de uitvoerder.

Een greep uit onze recente projecten op het gebied van directievoering en toezicht kunstwerken:

-Herstel damwand, gemeente Pijnacker-Nootdorp
-Nieuwbouw gemaal Vlist, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aad over directievoering:

“Onze meerwaarde bij directievoering is dat wij de opdrachtgever op tijd adviseren over mogelijke afwijkingen in het budget. We geven na afronding van elke termijn een prognose voor de nog te verwachten meer- of minderkosten en het te verwachten eindbedrag. Voor ambtenaren is dit handig om te weten zodat zij – in geval van meerkosten – op tijd een budgetaanvraag kunnen doen bij hun bestuur.”
Top