Activiteit

Inspectie kunstwerken

Voor onze opdrachtgevers zijn wij altijd op zoek naar slimme manieren om snel(ler) inzicht te krijgen in de risico’s en kosten die het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken met zich meebrengen. Vanuit die ambitie ontwikkelden wij – in aanvulling op de NEN 2767-4 inspectie – een handige tool waarmee u in één werkgang inzicht krijgt in de conditie én de risico’s van geïnspecteerde objecten.

Onze aanpak:

De NEN inspectie levert een conditiescore en een verzorgingsscore per bouwdeel op. De uitkomsten van de NEN 2767-4 inspectie zeggen echter nog niets over de conditie van het kunstwerk in zijn geheel en de mogelijke risico’s voor de veiligheid, de functionaliteit en de omgeving van het object. Omdat veel opdrachtgevers ook willen weten welke score het object in zijn geheel oplevert, ontwikkelden wij hiervoor een nieuwe tool. Met deze tool kunnen we – op basis van de NEN 2767-4 inspectie – een objectscore toekennen aan elk te in-specteren object, inclusief een risicoanalyse. Dit levert u een combinatiescore op per object, waardoor u het onderhoud snel en gemakkelijk kunt prioriteren.

Een greep uit onze recente projecten:
-Gemeente Leiden (bruggen en kademuren)
-Gemeente Schiedam (bruggen)
-Gemeente Goeree-Overflakkee (bruggen, sluis)

Rick over inspectie van kunstwerken:

“Op basis van de resultaten van de combinatiescore kunnen wij eenvoudig een managementrapportage aanleveren inclusief hersteladvies, kostenraming en planning. Daardoor beschikt de opdrachtgever in korte tijd – en tegen een scherp tarief – over alle noodzakelijke informatie om het beheer van kunstwerken optimaal uit te voeren.”
Top