Activiteit

Inventarisatie kunstwerken

Om te komen tot een goed beheerplan met kostenraming voor de civiele kunstwerken binnen uw areaal, is de inventarisatie – na de areaalbepaling – de tweede stap. Met de overzichtskaart in de hand inventariseren we voor u de hoeveelheid en de soorten kunstwerken (bruggen, duikers) die zich binnen uw areaal bevinden. De gegevens die hieruit voortkomen vormen de basis voor het nader inspecteren van de kwaliteit en conditie van uw kunstwerken en het toekennen van een objectscore.

Een greep uit onze recente projecten:
-Gemeente Leiden (bruggen en kademuren)
-Gemeente Schiedam (bruggen)
-Gemeente Goeree-Overflakkee (bruggen, sluis)

Top