Dienst

Ecologie

Wilt u weten of er in uw werkgebied beschermde flora en/of fauna aanwezig is en wat dat voor u voor gevolgen heeft? Vraag dan adviesbureau De Aquanoom voor een quick scan flora & fauna of een uitgebreider flora- en faunaonderzoek. Een goede ecologische begeleiding voorkomt bovendien dat beschermde flora en fauna onnodig wordt verstoord of gedood. Bovendien voldoet u op deze manier aan de zorgplicht zoals omschreven in de Flora- en faunawet. Ook het opstellen van een ecologisch werkprotocol kunnen wij voor u uitvoeren.

Activiteiten

Ecologisch werkprotocol

Beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden (aannemer) rekening moet houden met beschermde soorten flora en fauna.

Lees meer >

Flora- en faunaonderzoeken

Wilt u uitgebreider flora- en faunaonderzoek doen vanwege geplande onderhouds- of bouwwerkzaamheden?

Lees meer >

Monitoring

Monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

Lees meer >

Ontwerpen natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Zoekt u naar een professionele partner die u kan helpen bij het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO) of bergingsgebieden binnen uw beheergebied?

Lees meer >

Ecologische begeleiding

Zoekt u een professionele partner voor het toezien op de uitvoering van het ecologisch werkprotocol?

Lees meer >

Quickscan flora & fauna

Heeft u plannen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan oevers of watergangen?

Lees meer >

Activiteiten

Ecologisch werkprotocol

Beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden (aannemer) rekening moet houden met beschermde soorten flora en fauna.

Lees meer >

Flora- en faunaonderzoeken

Wilt u uitgebreider flora- en faunaonderzoek doen vanwege geplande onderhouds- of bouwwerkzaamheden?

Lees meer >

Monitoring

Monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

Lees meer >

Ontwerpen natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Zoekt u naar een professionele partner die u kan helpen bij het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO) of bergingsgebieden binnen uw beheergebied?

Lees meer >

Ecologische begeleiding

Zoekt u een professionele partner voor het toezien op de uitvoering van het ecologisch werkprotocol?

Lees meer >

Quickscan flora & fauna

Heeft u plannen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan oevers of watergangen?

Lees meer >

Top