Activiteit

Grondradar

Als adviesbureau voor waterbeheer zetten we de grondradar vooral in om snel digitale beelden te krijgen van de (water)bodem. De beelden vertalen we vervolgens naar de voor u belangrijke informatie zoals slibdiktes of de onderhoudsstaat van duikers.

Onze aanpak

Een grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de grond in worden gestuurd. Er hoeft dus niet te worden gegraven of opgebroken waardoor we veel sneller kunnen werken en in korte tijd enorme hoeveelheden data voor u kunnen verzamelen. Sloten, plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten kunnen worden onderzocht tot een waterdiepte van ongeveer 10 m. Ook waterbodemonderzoek kan op basis van radarmetingen plaatsvinden. Uit de gescande slibdikten wordt vervolgens het slibvolume berekend.

Werken met de grondradar heeft voordelen:

-het betreft een continu opname van de waterbodem;
-de aanwezigheid van puin of overige objecten op of in de waterbodem is duidelijk zichtbaar;
-dikte van bodemlagen is inzichtelijk (slib en afdeklagen, ondergrond);
-er is sprake van een ongestoorde meting;
-het betreft 06 RTK data (x, y, z nauwkeurigheid is 0,05 m).

Enkele recente projecten met de grondradar:

-Bepalen slibdikte ter plaatse van het voormalige baggerdepot Munnikkenpolder;
-Geofysisch waterbodemonderzoek Vinkeveense Plassen;
-Inspecteren van de ligging van duikers, gemeente Westland.

Robin over de grondradar:

“In brede en diepe wateren waarbij peilen met een peilstok niet meer de juiste aanpak is kan gekozen worden voor een meting met radar. De inzet van een grondradar voor het bepalen van de slibdikte geeft een kaart met een gebiedsdekkend resultaat, waarbij de slibdikte gedetailleerd in beeld gebracht is.”
Top