Activiteit

Inspectie oevers

Wilt u weten in welke conditie de oevers binnen uw areaal zich bevinden zodat u een nauwkeurige inschatting kunt maken van onderhoud en kosten? Adviesbureau De Aquanoom heeft op basis van kennis en ervaring een effectieve methode ontwikkeld waarbij wij in één inspectiegang zowel de NEN 2767-4 conditiescore bepalen als de CROW-beeldkwaliteit. Een unieke methode op basis waarvan we u nauwkeurig kunnen adviseren over de te verwachten onderhoudskosten. Uiteraard kunnen de inventarisatie en inspectie ook in één werkgang worden uitgevoerd.

Inspectie1
inspectie2

Een greep uit onze recente opdrachtgevers:

-Gemeente Zoetermeer
-Gemeente Schiedam
-Gemeente Leiderdorp
-Gemeente Nissewaard in samenwerking met Inter Delta Nederland

Collega’s over de inspectie van oevers:

“Inventariseren en inspecteren van oevers gaat meestal in één werkgang. We kijken of er beschoeiing is en zo ja om welke beschoeiing het gaat (damwand, keermuur, kademuur). Daarnaast bepalen we de staat van de beschoeiingen met behulp van de CROW-beeldkwaliteit. En we kijken naar de veiligheid. Steken er geen scherpe onderdelen uit bijvoorbeeld of is er kans op verzakking.”
Top