Activiteit

Inventarisatie oevers

Om te komen tot een goed beheerplanning met kostenraming voor de oevers binnen uw areaal, is de inventarisatie – na de areaalbepaling – de tweede stap. Met de overzichtskaart in de hand inventariseren we voor u de hoeveelheid (aantal kilometer) en de soorten oevers (beschoeid, damwand, kademuren of onbeschermd etc.) die zich binnen uw areaal bevinden. De gegevens die hieruit voortkomen vormen de basis voor het nader inspecteren van de kwaliteit en conditie van uw oevers.

inventarisatie1
inventarisatie2

Recente opdrachtgevers op het gebied van inventarisatie oevers:

-Gemeente Midden-Delfland
-Gemeente Zederik
-Gemeente Leiden
-Gemeente Den Haag, inmeten natuurvriendelijke oevers
-Gemeente Nissewaard in samenwerking met Inter Delta Nederland

Rick over het inventariseren van oevers:

“Inventariseren en inspecteren van oevers gaat meestal in één werkgang. We kijken of er beschoeiing is en zo ja om welke beschoeiing het gaat (damwand, keermuur, kademuur). Daarnaast bepalen we de staat van de beschoeiingen met behulp van de CROW-beeldkwaliteit. En we kijken naar de veiligheid. Steken er geen scherpe onderdelen uit bijvoorbeeld of is er kans op verzakking.”
Top