Activiteit

Archeologisch onderzoek

De overheid ziet onze Nederlandse bodem als een groot archief van overblijfselen uit oude culturen. Wilt u werkzaamheden uitvoeren in waterbodems, dan kan het zijn dat u verplicht bent eerst een archeologisch onderzoek uit te voeren, voordat u van start kunt. Voor meer informatie over archeologisch onderzoek in bodems en de uitvoering ervan kunt u terecht bij adviesbureau De Aquanoom.

archeologie1
Archeologie2

Joe over archeologisch onderzoek:

“Tijdens de werkvoorbereiding wordt bepaald of het werkterrein naar verwachting van archeologische waarde is. Het komt in ons werk weinig voor, maar als nader onderzoek nodig is, hoop je dat vanwege tijd en kosten er geen spullen van archeologische waarde worden aangetroffen. Aan de andere kant… het is ook wel weer spannend om iets interessants uit het verleden naar boven te halen. Wat is het verhaal achter dat potje, die munt of wat dan ook?``
Top