Activiteit

Niet gesprongen explosieven (NGE)

Bij sommige waterbodems kan –op basis van (historische) informatie – een vermoeden bestaan van de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.  Nader onderzoek is dan verplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Adviesbureau De Aquanoom kan u hierbij van dienst zijn.

NietGesprongenExplosieve

Maarten over niet gesprongen explosieven:

“Onderzoek naar niet gesprongen explosieven komt in ons werk vrij weinig voor. Het is bovendien specialistisch werk en daarom voeren wij het niet zelf uit. Wel verzorgen wij in opdracht van onze klanten de aanvraag en de begeleiding.”
Top