Activiteit

Quickscan Flora & Fauna

Wilt u weten of er beschermde dieren of planten leven in en om de waterbodem die u wilt baggeren of onderzoeken? Dan kan adviesbureau De Aquanoom voor u een quickscan flora- en faunaonderzoek uitvoeren. Met het opstellen van een ecologisch werkprotocol bent u er bovendien van verzekerd dat u werkt conform de richtlijnen van de Flora- en faunawet.

Recente opdrachtgevers voor de quickscan flora & fauna:

-Gemeente Leidschendam-Voorburg
-Gemeente Leiderdorp
-Gemeente Schiedam

Joris over de quickscan Flora & Fauna:

“Onze insteek bij de quickscan flora & fauna is om enerzijds rekening te houden met beschermde soorten, maar anderzijds te onderzoeken wat er praktisch nog wél mogelijk is, binnen de wettelijke kaders. Wij proberen hierin altijd zoveel mogelijk mee te denken met onze opdrachtgever.”
Top