Maak kennis met onze nieuwe collega’s Joe, Robin en Christian

Nieuws

Maak kennis met onze nieuwe collega’s Joe, Robin en Christian

De Aquanoom groeit en daarmee ook ons team. Wij hebben weer drie nieuwe medewerkers verwelkomd. Hieronder leest u meer over hun achtergrond en functie.

Joe Freijser

Sinds november 2015 is Joe Freijser (34) in dienst bij De Aquanoom. Joe heeft Civiele Techniek en Kust- en Zeemanagement gestudeerd en heeft de master Mariene Biologie afgerond. Eerdere werkervaring heeft Joe opgedaan bij grotere bouwprojecten en bij NCB Naturalis. Bij de Aquanoom vervult hij momenteel met veel plezier de functie van werkvoorbereider, waar hij alle bijbehorende werkzaamheden zich eigen maakt. Kennis van ecologie en watersystemen, met name van vissen, is zijn specialisme. Deze specifieke kennis wil hij graag inzetten voor klanten van De Aquanoom. Dit gaat dan voornamelijk om flora- en faunaonderzoek, waterkwaliteitsonderzoek en projecten over de visstand en vismigratie.

Heeft u vragen aan Joe? Bel hem op (088) 066 61 22of mail naar joe.freijser@deaquanoom.nl

Robin van der Ende

Robin werkt sinds 1 april 2016 als GIS-specialist bij De Aquanoom. Robin heeft Landscape Management gestudeerd aan het HBO en is daarna hoofdzakelijk werkzaam geweest in de milieuhygiënische hoek. Vanuit dit perspectief heeft hij vooral onderzoek gedaan aan waterbodems, ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden. Robin wilde zijn blikveld echter verbreden en zocht naar een functie met meer (civiel)technische uitdagingen.

Robin: “In mijn nieuwe functie als GIS-specialist doe ik bureaustudies op basis waarvan ik het areaal aan bijvoorbeeld duikers, oevers of te onderhouden watergangen kan bepalen voor gemeentes en waterschappen. Maar ik schrijf ook beleids- en beheerplannen voor bijvoorbeeld oevers.

Wat ik vooral leuk vind is dat ik een steeds completere blik krijg op het totale watersysteem. Voorheen was ik vooral met waterbodems bezig, bij de Aquanoom richt ik me ook op oevers en civieltechnische kunstwerken. “

Heeft u vragen aan Robin? Bel hem op (088) 066 61 22 of mail naar robin.vander.ende@deaquanoom.nl

Christian van de Laarschot

Sinds 1 december 2016 werkt Christian van de Laarschot (22) als projectmedewerker bij adviesbureau De Aquanoom. Christian is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam richting Watermanagement. Zijn interesse ligt vooral op technisch-commercieel gebied. Om deze reden heeft hij voor zijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de kosten en baten van wateroverlast.

Christian werkt bij De Aquanoom vooral als GIS-specialist, maar ondersteunt daarnaast de collega’s bij veldwerkzaamheden zoals inspecties. Ook is hij betrokken bij de verdere professionalisering van het marketing- en salesbeleid binnen De Aquanoom.

Christian is per mail bereikbaar via christian.van.de.laarschot@deaquanoom.nlTop