Over ons

Q&A met Patrick Tibboel

Q: Hoe heet je?

A: Patrick Tibboel

Q: Welke opleiding en/of ervaring heb je op het gebied van watermanagement?

A: Naast mijn opleiding civiele techniek heb ik een aanvullende opleiding integraal waterbeheer gevolgd. Hierin heb ik kennis opgedaan over zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit. Daarnaast heb ik nog een cursus over de inrichting en het beheer van natuurvriendelijke oevers (NVO’s) gedaan.

Ik werk sinds 2012 bij De Aquanoom. In het begin als werkvoorbereider, bestekschrijver en sinds enkele jaren als adviseur/projectleider. De afgelopen jaren heb ik aan veel verschillende projecten gewerkt. Van areaal studies voor oever- en baggeronderhoud tot en met directievoering en toezicht. Kortom de hele beheercyclus.

Q: Wat is je functie bij De Aquanoom?

A: Adviseur/Projectleider.

Q: Welke werkzaamheden horen bij deze functie?

A: Het adviseren van opdrachtgevers op het gebied van waterbeheer vraagstukken. En het begeleiden van en sturing geven aan projecten op het gebied van waterbeheer.

Q: De Aquanoom wil haar opdrachtgevers zoveel mogelijk ontzorgen, hoe wil jij je daarvoor inzetten?

A: Door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag probeer ik zo goed mogelijk in de behoefte van onze opdrachtgevers te voorzien.

Patrick Tibboel

Expert
Top