PRIVACYSTATEMENT DE AQUANOOM B.V.

Dit privacystatement gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met dit privacystatement willen wij u zo goed mogelijk inlichten over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe we deze persoonsgegevens gebruiken en het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u slaan wij op?
Als u klant bent bij De Aquanoom , als u onze website bezoekt of als u via contact met ons opneemt (telefonisch of via de website), dan kunnen wij de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, opslaan. Dit zijn onder meer: uw naam/namen, e-mailadres, uw telefoonnummer en het IP-adres van uw computer (zie hieronder bij cookies).

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?
Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens voor: het afhandelen van uw vraag, het voeren van persoonlijke correspondentie met u, het toesturen van commerciële e-mails en digitale nieuwsbrieven . (Voor het toesturen van deze informatie vragen wij u vooraf uw expliciete, schriftelijke toestemming.) Het verbeteren van onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.
Hoe gebruiken wij cookies?
Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat (computer, tablet, smartphone) wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de manier waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Zie ook het privacybeleid van Google.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wit u gebruik maken van dit recht? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Beveiligen van gegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.
Doorgeven aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijke verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij u altijd vooraf om uw expliciete toestemming.

Contact
De Aquanoom B.V.
t.a.v. Nel Vermeer
Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs
nel.vermeer@deaquanoom.nl

Klacht
Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Zoetermeer, mei 2018.

Top