Voorbereiding baggeren gemeente Waddinxveen

Project waterbodems en baggeren

Voorbereiding baggeren gemeente Waddinxveen

Voor dit project begeleidt de Aquanoom het volledige baggerproces voor circa 3 kilometer watergang voor de jaren 2019 – 2020. Het betreft stedelijk gebied binnen de gemeentegrens van Waddinxveen. Het baggerproces bestaat voor dit project uit drie fasen: onderzoek, het opstellen van een bestek en de aanbestedingsfase.

Onder de onderzoeksfase vallen voorbereidende werkzaamheden als het inpeilen van watergangen, opmeten hoeveel baggerspecie er verwijderd moet worden, waterbodemkwaliteitsonderzoek en flora fauna onderzoek. Waterbeheerders zijn verplicht hun watergangen op diepte te houden. Dit doen zij door periodiek baggerwerkzaamheden uit te voeren. Vaak met een interval van 8 tot 10 jaar per watergang.

De gemeente Waddinxveen is al heel wat jaren een vaste partner van De Aquanoom. Wij zijn trots op onze langdurige samenwerking met de gemeente Waddinxveen. De klant extreem centraal zetten staat bij ons heel hoog in het vaandel. Wij kijken altijd met de klant hoe we zaken gaan aanpakken, maar ook wat we nog meer kunnen betekenen voor de klant om het proces te verbeteren en zorgen te voorkomen.

Project Waddinxveen (Website)

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Waddinxveen

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Inpeilen van watergangen
  • Opmeten hoeveelheid baggerspecie dat verwijderd moet worden
  • Besteksinventarisatie van de omgeving rondom de watergangen 
  • Kwalitatief waterbodemonderzoek
  • Flora fauna onderzoek
  • Begeleiding van het aanbestedingsproces

Looptijd

Grofweg 6 maanden. Vanaf juli 2020 tot ongeveer maart 2021Top