Abonnement beheer online

Het verzamelen van data is een kostbare zaak. De waarde van de verzamelde data wordt bepaald door de mate waarin de data actueel en betrouwbaar is.

Onze aanpak

Voor ieder gewenst areaal te baggeren watergangen, oevers of kunstwerken stellen wij een nulsituatie vast. Deze nullaag wordt ieder jaar gereviseerd op basis van alles wat binnen het areaal is uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een nieuwe nulsituatie met een nieuwe planning en te verwachten kosten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de onderhoudsambitie van de opdrachtgever en de beschikbare budgetten.

Beschikt uw organisatie al over een beheersysteem, dan kunnen wij ook die data met Beheer Online voor u actueel houden. Wij hebben ruime ervaring met het verwerken van data in en uit andere beheerpakketten, zoals GBI, Geovisia, GISIB en  Obsurv. Een Beheer Online abonnement wordt afgesloten per gebruikersaccount voor de tijd van minimaal drie jaar, waarna dit elk jaar kan worden verlengd.

Arjen Hofman

Teamleider GIS en kunstwerken

Arjen Hofman

010 - 249 2475

arjen.hofman@deaquanoom.nl