Waterbodems en baggeren

Het beheer en onderhoud van waterbodems kent voor ons geen geheimen. In- en uitpeilen, directievoering, werkvoorbereiding en onderzoek behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten die wij als ingenieursbureau uitvoeren als het gaat om waterbodems en baggeren.

Peilwerkzaamheden

Onderhoud aan uw waterbodems laten uitvoeren?

Wilt u weten hoeveel watergangen u beheert, dan kunnen wij een areaalbepaling voor u uitvoeren. Voor de areaalbepaling maken wij gebruik van GIS. Hierin worden kadastrale kaarten, leggerkaarten en de BGT ingelezen. Onze GIS-medewerkers zijn gespecialiseerd in areaalstudies voor waterbodembeheer en kunnen snel en nauwkeurig een eerste opzet van het areaal maken.

Voor u als beheerder zijn inzicht in de planning en de kosten rondom baggerwerkzaamheden van groot belang. Een goed baggerbeheerplan is hierbij een essentieel handvat. Nadat het areaal is vastgesteld, voeren wij een ‘middenmeting’ uit. Hierbij wordt de gemiddelde waterdiepte per watergang vastgesteld, de zogenaamde nulmeting. De gegevens vanuit de middenmeting vormen de input voor een nauwkeurige planning van de te baggeren watergangen voor de komende planperiode, de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Het MJOP wordt ondersteund door het baggerbeheerplan, dat inzicht geeft in de planning en de kosten.

Baggerwerkzaamheden aan de hand van een bestek

Het aanbesteden van baggerwerkzaamheden gebeurt aan de hand van een bestek. In het bestek zijn de te baggeren watergangen en het te baggeren volume baggerspecie opgenomen. Het juist vaststellen van het volume (m3) is dus van groot belang. Afhankelijk van de aard van de watergang wordt het baggervolume meestal bepaald aan de hand van profielmetingen of gridmetingen, waarbij wij werken volgens de SIKB-richtlijn. Voor het uitvoeren van peilwerkzaamheden maken wij gebruik van de apps Profielscout (inpeilen) en Check-it (uitpeilen) van het online programma Baggerteam. Dit programma maakt van de gemeten dwarsprofielen een gedetailleerde tekening. De resultaten worden vervolgens in een overzichtelijke database met bijbehorende kaarten aangeleverd.

Onze bestekken worden opgesteld conform de laatste versie van de Regeling Aanbesteding Werken (RAW) en op alle bestekken zijn de vigerende Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing, tenzij anders bepaald. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de beste aanbestedingsvorm (nationale of Europese aanbestedingsvorm, EMVI). Tot slot kunnen wij ook directievoering en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen.

Baggerwerkzaamheden aan de hand van een bestek

Het aanbesteden van baggerwerkzaamheden gebeurt aan de hand van een bestek. In het bestek zijn de te baggeren watergangen en het te baggeren volume baggerspecie opgenomen. Het juist vaststellen van het volume (m3) is dus van groot belang. Afhankelijk van de aard van de watergang wordt het baggervolume meestal bepaald aan de hand van profielmetingen of gridmetingen, waarbij wij werken volgens de SIKB-richtlijn. Voor het uitvoeren van peilwerkzaamheden maken wij gebruik van de apps Profielscout (inpeilen) en Check-it (uitpeilen) van het online programma Baggerteam. Dit programma maakt van de gemeten dwarsprofielen een gedetailleerde tekening. De resultaten worden vervolgens in een overzichtelijke database met bijbehorende kaarten aangeleverd.

Onze bestekken worden opgesteld conform de laatste versie van de Regeling Aanbesteding Werken (RAW) en op alle bestekken zijn de vigerende Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing, tenzij anders bepaald. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de beste aanbestedingsvorm (nationale of Europese aanbestedingsvorm, EMVI). Tot slot kunnen wij ook directievoering en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen.

Activiteiten

Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen.

 • Directie en toezicht UAV baggeren

  Directie en toezicht UAV baggeren

  Goede directievoering draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen. De toezichthouder vormt de oren en ogen op locatie.

 • Werkvoorbereiding

  Werkvoorbereiding

  Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van watergangen en moet er gebaggerd worden? Weet u hoe u dit gaat aanpakken?

 • Onderzoeken

  Onderzoeken

  Een hoge biodiversiteit is gewenst; een hoog aandeel exoten juist niet. Zij kunnen immers snel vermeerderen en schadelijk zijn voor inheemse soorten.

 • Peilwerkzaamheden

  Peilwerkzaamheden

  Watergangen moeten regelmatig gebaggerd worden, anders slibben de watergangen dicht en ontstaat er een risico op wateroverlast.

 • Opstellen baggerbeheerplan

  Opstellen baggerbeheerplan

  Inzicht in de planning en de kosten rondom baggerwerkzaamheden zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed baggerbeheerplan is een essentieel handvat.

 • Areaalbepaling

  Areaalbepaling

  Weet u wat en hoeveel watergangen u beheert? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.