Civiele kunstwerken

De afgelopen jaren is het besef enorm toegenomen dat goed onderhoud aan civiele kunstwerken van groot belang is. Gebeurtenissen als het instorten van de Ponte Morandi in Genua en de problemen met de brug over de Merwede hebben er toe geleid dat veel beheerders zich afvragen hoe de situatie van de kunstwerken in hun areaal is. Wij verzorgen het beheer, de inspectie (NEN 2767-4), risicoanalyses en het onderhoud van deze kunstwerken.

Civiele kunstwerken

Onderhoud Civiele kunstwerken van A tot Z

Wilt u weten welke kunstwerken tot uw areaal behoren, dan kunnen wij een areaalbepaling voor u uitvoeren. De areaalbepaling is grotendeels een bureaustudie, waarbij wij analyses maken op basis van bestaande informatie en deze uitvoeren met behulp van GIS. Vervolgens moeten op basis van inventarisatie en inspectie het type kunstwerken in kaart worden conform de NEN 2767-4. Om daarna de noodzakelijke maatregelen per kunstwerk in kaart te brengen, hebben wij een handige tool ontwikkeld, waarbij na inspectie meteen een database met alle inspectiedata wordt gevormd. De onderhoudsmaatregelen worden automatisch aan het kunstwerk gekoppeld en geprioriteerd, waarmee de planning wordt gevormd. Bovendien kan bijna geheel automatisch, snel en tegen geringe kosten een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) worden opgesteld, doordat eenheidsprijzen aan maatregelen zijn gekoppeld.

Begeleiding op de uitvoering

Wij Kunnen ook de begeleiding op de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen. Beheerders die kiezen voor een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc) kunnen ons inschakelen voor de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), waarmee u als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de op te leveren producten. Wij beschikken over actuele kennis van SCB, adviseren over de juiste beheerstrategie en helpen bij het evalueren en toetsen van producten, processen en systemen. Omdat wij met uiteenlopende opdrachtgevers werken, hebben wij kennis van de wensen en verwachtingen van verschillende stakeholders die bij de uitvoering betrokken zijn. Wij houden alle belangen in de gaten en maken op basis hiervan afwegingen.

Begeleiding op de uitvoering

Wij Kunnen ook de begeleiding op de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen. Beheerders die kiezen voor een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc) kunnen ons inschakelen voor de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), waarmee u als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de op te leveren producten. Wij beschikken over actuele kennis van SCB, adviseren over de juiste beheerstrategie en helpen bij het evalueren en toetsen van producten, processen en systemen. Omdat wij met uiteenlopende opdrachtgevers werken, hebben wij kennis van de wensen en verwachtingen van verschillende stakeholders die bij de uitvoering betrokken zijn. Wij houden alle belangen in de gaten en maken op basis hiervan afwegingen.

Activiteiten

Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen.

 • Begeleiding en uitvoering

  Begeleiding en uitvoering

  Goede begeleiding draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen.

 • Werkvoorbereiding

  Werkvoorbereiding

  Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van kunstwerken? Weet u hoe u dit gaat aanpakken?

 • Beheerplan met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

  Beheerplan met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

  Inzicht in de maatregelen, planning en onderhoudskosten van de oevers zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed beheerplan is een essentieel handvat.

 • Inventarisatie en inspectie kunstwerken

  Inventarisatie en inspectie kunstwerken

  Als het areaal is bepaald, moet op basis van inventarisatie en inspectie het type kunstwerken in kaart worden gebracht.

 • Areaalbepaling

  Areaalbepaling

  Weet u voor welke kunstwerken u onderhoudsplichtig bent? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.