Onderhoud aan uw oevers laten uitvoeren?

Wij helpen u graag! Wij hebben veel ervaring met het voorbereiden van onderhoudsbestekken voor oevers. Inzicht in de maatregelen, planning en de kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed beheerplan kan u hierbij van dienst zijn. Wij ondersteunen grote en kleine gemeentes bij het beheer en onderhoud van allerhande soorten oevers, variërend van moderne, natuurvriendelijke oevers tot eeuwenoude kademuren. Inventariseren, inspecteren en opstellen van beheerplannen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Opstellen oeverbeheerplan

Van areaalbepaling tot uitvoering

Wilt u weten voor welke oevers/walkanten u onderhoudsplichtig bent, dan kunnen wij een areaalbepaling voor u uitvoeren. De areaalbepaling is grotendeels een bureaustudie, waarbij wij analyses maken op basis van bestaande informatie en deze uitvoeren met behulp van GIS. Vervolgens moeten op basis van inventarisatie en inspectie het type oevers en de gebruikte constructies in kaart worden gebracht. Wij hebben een unieke methode ontwikkeld, waarbij wij in één inspectiegang zowel de NEN 2767-4 conditiescore, als de CROW-beeldkwaliteit kunnen bepalen. Hiermee kunnen wij u nauwkeurig adviseren over de te verwachten onderhoudskosten. Afhankelijk van wat wel of niet bekend is omtrent de oevers, starten wij met een inventarisatie, waarbij gelijktijdig de technische staat kan worden geïnspecteerd. Om daarna de noodzakelijke maatregelen per oevervak in kaart te brengen, hebben wij een handige tool ontwikkeld, waarbij na inspectie meteen een database met alle inspectiedata wordt gevormd. De onderhoudsmaatregelen worden automatisch aan het oevervak gekoppeld en geprioriteerd, waarmee de planning wordt gevormd. Bovendien kan bijna geheel automatisch, snel en tegen geringe kosten een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) worden opgesteld, doordat eenheidsprijzen aan maatregelen zijn gekoppeld. Tot slot kunnen wij ook directievoering en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen, wat wij al voor diverse gemeentes en waterschappen mogen uitvoeren.

Natuurvriendelijke oevers toets

Als u natuurvriendelijke oevers (NVO) gaat aanleggen, is het belangrijk te weten wat het effect is op de ecologie. Wij kunnen u voorzien van ecologisch advies en monitoring voor u verzorgen. Dit draagt bij aan het behalen van de gewenste ecologische waarde van de NVO en kan door maatwerkadvies op het gebied van onderhoud waardevol blijven.

Natuurvriendelijke oevers toets

Als u natuurvriendelijke oevers (NVO) gaat aanleggen, is het belangrijk te weten wat het effect is op de ecologie. Wij kunnen u voorzien van ecologisch advies en monitoring voor u verzorgen. Dit draagt bij aan het behalen van de gewenste ecologische waarde van de NVO en kan door maatwerkadvies op het gebied van onderhoud waardevol blijven.

Activiteiten

Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen.

 • Directie en toezicht UAV baggeren

  Directie en toezicht UAV baggeren

  Goede directievoering draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen. De toezichthouder vormt de oren en ogen op locatie.

 • Werkvoorbereiding

  Werkvoorbereiding

  Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van oevers? Weet u hoe u dit gaat aanpakken?

 • Opstellen oeverbeheerplan

  Opstellen oeverbeheerplan (MJOP en beheerplan)

  Inzicht in de maatregelen, planning en onderhoudskosten van de oevers zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed beheerplan is een essentieel handvat.

 • Inspectie oevers

  Inventarisatie en inspectie oevers

  Als het areaal is bepaald, moet op basis van inventarisatie en inspectie het type oevers en de gebruikte constructies in kaart worden gebracht.

 • Areaalbepaling

  Areaalbepaling

  Beheerders die willen weten voor welke oevers (sommige opdrachtgevers spreken van walkanten) zij onderhoudsplichtig zijn, kunnen terecht bij adviesbureau De Aquanoom voor een areaalbepaling. Onze aanpak De areaalbepaling is grotendeels een bureaustudie waarbij wij analyses maken op basis van bestaande ...