Waarmee kunnen wij van diensten zijn?

De Aquanoom is uw partner voor het beheer en onderhoud van oppervlaktewater en uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit. Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de veiligheid en kwaliteit van waterbodems, natuurvriendelijke en beschoeide oevers en civiele kunstwerken. We zoeken continu naar nieuwe, betere en duurzamere oplossingen. We adviseren, analyseren, innoveren én begeleiden de uitvoering. En dat doen we met heel veel plezier!

Ecologie

Wilt u weten hoe de biodiversiteit er in uw gebied voor staat, welke beschermde flora en fauna aanwezig zijn en wat voor gevolgen dit heeft voor geplande werkzaamheden? Wij brengen het voor u in beeld!

Werkzaamheden

 • Ecologisch werkprotocol
 • Flora- en faunaonderzoek
 • Monitoring
 • Exoten
 • Ontwerpen & monitoren natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden
 • Waterkwaliteitstoets

 • RRGK-toets

Klimaatadaptatie

Wij gaan actief op zoek naar praktische oplossingen om het beheersgebied voor te bereiden op de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt en een gezonde en veilige leefomgeving te behouden.

Werkzaamheden

 • Klei in veen
 • Programma Water en Klimaatadaptatie

Waterbodems en baggeren

Met bijna 25 jaar ervaring in het opstellen van baggerbeheerplannen en het voorbereiden en begeleiden van baggerwerken, hebben wij voor iedere uitdaging wel een oplossing en kent het beheer en onderhoud van waterbodems voor ons geen geheimen.

Werkzaamheden

 • Areaalbepaling
 • Opstellen baggerbeheerplan
 • Peilwerkzaamheden

 • Onderzoeken
 • Werkvoorbereiding
 • Directie en Toezicht UAV baggeren

Oevers

Naast het uitvoeren van beheer en onderhoud van allerhande soorten oevers teneinde de kwaliteit van water(gangen) op een efficiënte en duurzame wijze te behouden of verbeteren, hebben wij een unieke methode ontwikkeld waarmee wij u inzicht kunnen geven in waar zich welke schade aan de oeverbescherming bevindt.

Werkzaamheden

 • Areaalbepaling

 • Inventarisatie en inspectie oevers
 • Opstellen oeverbeheerplan
 • Werkvoorbereiding

 • Directievoering en toezicht UAV

Civiele kunstwerken

Goed beheer en onderhoud zijn nodig om civiele kunstwerken goed en veilig te laten functioneren. Wij zijn dagelijks in het veld te vinden voor inventarisaties en inspecties. Onze beheerplannen zorgen ervoor dat u het beheer zorgeloos kunt laten uitvoeren.

Werkzaamheden

 • Areaalbepaling

 • Inventarisatie en inspectie

 • Beheerplan met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

 • Werkvoorbereiding

 • Begeleiding van de uitvoering

Beheer online

Onze deskundige GIS-specialisten hebben jarenlange ervaring, begrijpen vakinhoudelijk wat er aan de hand is en weten goed om te gaan met het analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden data om snel en efficiënt de volgende stappen te kunnen bepalen.

Werkzaamheden

 • Abonnement beheer online
 • Databeheer
 • GIS-GEO-informatie en analyse