Areaalbepaling

Weet u voor welke kunstwerken u onderhoudsplichtig bent? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.

Onze aanpak

De afgelopen jaren is het besef dat goed onderhoud aan civiele kunstwerken van groot belang is (gelukkig) enorm toegenomen. Voordat de status van de kunstwerken in uw areaal kan worden beoordeeld, is het van belang te weten welke kunstwerken tot het areaal behoren. De areaalbepaling is grotendeels een bureaustudie, waarbij wij met behulp van GIS analyses maken op basis van bestaande informatie. Daarnaast inventariseren wij of voor bepaalde kunstwerken door de jaren heen afwijkende afspraken over het onderhoud zijn gemaakt. De resultaten verwerken we in een gedetailleerde overzichtskaart en in een shape file. Dit vormt de basis voor het beheer en kunt u gebruiken voor inventarisatie en inspectie van de kunstwerken binnen uw areaal.

Gilbert Busé

Projectadviseur

Gilbert Busé

010 - 249 2475

gilbert.busé@deaquanoom.nl