Areaalbepaling

Weet u wat en hoeveel watergangen u beheert? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.

Om te weten welke watergangen het komende jaar moeten worden gebaggerd en hoeveel m3 baggerspecie daarbij vrijkomt, is het van belang uw areaal goed in beeld te hebben. Als deze niet goed is vastgelegd, blijft het gokken wanneer gebaggerd moet worden en wat de kosten zullen zijn.

Onze aanpak

Voor de areaalbepaling maken wij gebruik van GIS. Hierin worden kadastrale kaarten, leggerkaarten en de BGT ingelezen. Onze GIS-medewerkers zijn gespecialiseerd in areaalstudies voor waterbodembeheer en kunnen snel en nauwkeurig een eerste opzet van het areaal maken. De precieze afstemming gebeurt bij u op kantoor. U weet immers precies waar de uitzonderingen zitten en welke bijzondere afspraken zijn gemaakt.

Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arnomosterd@deaquanoom.nl