Begeleiding en uitvoering

Goede begeleiding draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen.

Onze aanpak

Tijdens de uitvoering zijn een hoop zaken van belang. Denk aan uitvoering conform contract, meer- of minderwerk, veiligheid, bereikbaarheid, enzovoorts. Dat vergt veel overleg en afstemming. Goede begeleiding draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen. Omdat wij met uiteenlopende opdrachtgevers werken, hebben wij kennis van de wensen en verwachtingen van verschillende stakeholders die bij de uitvoering betrokken zijn. Wij houden alle belangen in de gaten en maken op basis hiervan afwegingen.

Beheerders die kiezen voor een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc) kunnen ons inschakelen voor de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een methode van contractbeheersing waarmee de opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op de producten die geleverd worden. Wij beschikken over actuele kennis van SCB, adviseren over de juiste beheerstrategie en helpen bij het evalueren en toetsen van producten, processen en systemen.

Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arno.mosterd@deaquanoom.nl