Beheerplan met meerjarenonderhoudsplanning MJOP

Inzicht in de maatregelen, planning en onderhoudskosten van de kunstwerken zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed beheerplan is een essentieel handvat.

Onze aanpak

Om de noodzakelijke maatregelen per kunstwerk in kaart te brengen, hebben wij een handige tool ontwikkeld, waarbij na inspectie meteen een database met alle inspectiedata wordt gevormd. Vervolgens worden de onderhoudsmaatregelen automatisch aan het bouwdeel gekoppeld, wordt hier een prioriteit aan toegekend en wordt hiermee de planning gevormd. De aan de maatregelen gekoppelde eenheidsprijzen resulteren in een gedetailleerde kostenraming, waarmee bijna geheel automatisch een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) snel en tegen geringe kosten kan worden opgesteld. Bij akkoord op het MJOP wordt een beheerplan opgesteld. Na het opstellen van de MJOP kan indien gewenst samen met u een maatregeltoets worden uitgevoerd, waarbij de door ons voorgestelde maatregelen in de praktijk worden beoordeeld. Tot slot kunnen wij jaarlijks de mutaties in de database doorvoeren, zodat u beschikt u over een actueel inzicht.

Naast beheerplannen voor kunstwerken hebben wij ook veel ervaring op het gebied van:

  • Integraal waterbeheerplannen
  • Baggerbeheerplannen
  • Beschoeide oeverbeheerplannen
  • Natuur vriendelijke oeverbeheerplannen
  • Visbeheerplannen
  • Duikerbeheerplannen
Raul Delhaas

Projectcoördinator

Raul Delhaas

010 - 249 2475

raul.delhaas@deaquanoom.nl