Directie en toezicht UAV baggeren

Goede directievoering draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen. De toezichthouder vormt de oren en ogen op locatie.

Onze aanpak

Wij verzorgen voor diverse gemeentes en waterschappen directievoering en toezicht op de uitvoering. Meestal voeren wij beide taken binnen hetzelfde project uit en hebben we ook de werkvoorbereiding al gedaan. Hierdoor kennen we de inhoud van het werk, zijn de communicatielijnen kort en verloopt het werk extra soepel. Hoewel de toezichthouder en directievoerder heel nauw samenwerken, hebben beiden duidelijk hun eigen rol. Waar de toezichthouder vaak op het werk aanwezig is en vooral de praktische uitvoering van het werk conform het bestek controleert, werkt de directievoerder meer op afstand en is verantwoordelijk voor de planning en het budget.

Directievoerder uav en projectcoördinator

Harry Verboon

010 - 249 2475

harry.verboon@deaquanoom.nl