Directie en toezicht UAV baggeren

Goede directievoering draait vooral om korte communicatielijnen met alle partijen. De toezichthouder vormt de oren en ogen op locatie.

Onze aanpak

Zowel directievoering als toezicht behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Meestal voeren we als bureau beide taken uit binnen hetzelfde project en hebben we ook de werkvoorbereiding al gedaan. Dan kennen we de inhoud van het werk, zijn de communicatielijnen kort en loopt het werk extra soepel. Toezichthouder en directievoerder werken heel nauw samen, maar hebben beiden duidelijk hun eigen rol. De toezichthouder is vaak op het werk aanwezig en controleert vooral de praktische uitvoering van het werk. Zijn taak is gericht op het signaleren van mogelijke afwijkingen van het bestek. De directievoerder werkt meer op afstand en is verantwoordelijk voor de planning en het budget. Hij is gemachtigd om namens de opdrachtgever nieuwe afspraken te maken en rapporteert over de voortgang. Daarvoor krijgt hij input van de toezichthouder. Ook belegt en notuleert de directievoerder de overleggen met de aannemer en de uitvoerder.

Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arno.mosterd@deaquanoom.nl