Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden het beste rekening kan houden met beschermde soorten flora en fauna. Hierdoor worden negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten én overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (voormalig Flora en faunawet) voorkomen.

Onze aanpak

Een ecologisch werkprotocol proberen wij zo pragmatisch mogelijk in te steken. We kijken vooral naar de mogelijkheden die er binnen de wet zijn om (onderhouds)werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden, zonder schade aan de natuur toe te brengen of de wetten en regels te schenden. Wij staan immers voor een wereld waarin een gezonde ecologische omgeving voorop staat.

Tommie Pot

Ecoloog

Tommie Pot

010 - 249 2475

tommie.pot@deaquanoom.nl