Flora- en faunaonderzoek

De Wet natuurbescherming verplicht beheerders om voor onderhouds- of bouwwerkzaamheden een gedegen flora- en fauna onderzoek (QuickScan flora en fauna) uit te voeren. Met welke beschermde flora en / of fauna heeft u te maken op de projectlocatie?

Onze aanpak

Soms is een Quickscan flora & fauna onvoldoende om een goed beeld te krijgen van de ecologische situatie in een bepaald gebied of van de ecologische gevolgen van bepaalde bouw- of onderhoudswerkzaamheden. Of misschien wilt u als beheerder meer achtergrondinformatie over een aanwezige, beschermde dier- of plantensoort. Wat uw vraag ook is, wij kunnen de noodzakelijke ecologische informatie verzamelen en advies geven over welke compenserende en mitigerende maatregelen bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden getroffen.

Tommie Pot

Ecoloog

Tommie Pot

010 - 249 2475

tommie.pot@deaquanoom.nl