GIS-GEO-informatie en analyse

Een analyse met behulp van GIS- en GEO-data geeft snel inzicht!

Onze aanpak

In de afgelopen jaren hebben wij al voor heel wat klanten de benodigde GEO-data verzameld om inzicht te geven diverse onderzoeksvragen. Via ESRI, de leverancier van ArcGIS zijn bovendien veel themakaarten, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) beschikbaar. Door verschillende kaarten te combineren kunnen wij producten opleveren, zoals:

  • overzichtskaarten te beheren areaal, aangevuld met gebiedsspecifieke eigenschappen;
  • kansenkaarten voor ecologische ontwikkelingen;
  • inventarisaties van overstromen of knelpunten in het beheersysteem.

Het maken van een gebiedsanalyse in GIS vormt de basis voor het bepalen van uw te beheren areaal en de geldende onderhoudsverplichting. Vervolgens kunnen wij met Beheer Online de nulsituatie vaststellen en verdere beheerinformatie toevoegen. De nulsituatie kan ook de basis vormen voor een nog op te stellen beheerplan of meerjarenonderhoudsplan.

Gilbert Busé

Projectadviseur

Gilbert Busé

010 - 249 2475

gilbert.busé@deaquanoom.nl