Inventarisatie en inspectie oevers

Als het areaal is bepaald, moet op basis van inventarisatie en inspectie het type oevers en de gebruikte constructies in kaart worden gebracht.

Onze aanpak

Wij hebben op basis van onze kennis en ervaring een effectieve methode ontwikkeld, waarbij wij in één inspectiegang zowel de NEN 2767-4 conditiescore, als de CROW-beeldkwaliteit kunnen bepalen. Een unieke methode op basis waarvan wij u nauwkeurig kunnen adviseren over de te verwachten onderhoudskosten. Afhankelijk van wat wel of niet bekend is omtrent de oevers, starten wij met een inventarisatie. Hierbij wordt het soort oeverconstructie vastgesteld, de kerende hoogte gemeten, de belasting van de oeverconstructie bepaald, enzovoort. Gelijktijdig kan de technische staat worden geïnspecteerd, waarbij eventueel aanwezige gebreken worden vastgesteld en wordt beoordeeld wat het risico is voor de gebruiker en de omgeving.

Arjen Hofman

Teamleider GIS en kunstwerken

Arjen Hofman

010 - 249 2475

arjen.hofman@deaquanoom.nl