Monitoring

Monitoring van de waterkwaliteit geeft waterbeheerders meer inzicht in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.   

Onze aanpak

Monitoring begint in het veld. Afhankelijk van de vraag voeren wij zowel kortstondige als langdurige metingen uit. Wij hanteren voorgeschreven meetmethodes, afgeleid uit het Handboek Hydrobiologie, BIJ12 monitoring of NEM monitoring. Voor werk op maat weten wij deze methodes om te zetten tot laagdrempelige acties om ook kleinschalige monitoringsprogramma’s uit te voeren. Zo zijn wij in staat zowel op het land als onder water de biodiversiteit in kaart te brengen.

Tommie Pot

Ecoloog

Tommie Pot

010 - 249 2475

tommie.pot@deaquanoom.nl