Natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Een natuurvriendelijke oever vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Techniek, beheer en ecologie moeten hand in hand gaan en met elkaar samenwerken. Alleen dan bereik je een optimaal resultaat voor alle partijen.

Onze aanpak

Veel gemeentes en waterschappen zijn de afgelopen decennia vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestart met het ontwerpen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden. Daarbij is steeds meer aandacht voor de ecologische doelstellingen, met name het verbeteren van de biodiversiteit en de ecologische dynamiek in het gebied. Wij adviseren over de ecologische doelstellingen en hoe deze te realiseren, denken mee met beheerders en uitvoerders en werken samen aan een optimaal resultaat.

Directeur / adviseur water- en kunstwerken

Marco Vermeer

010 - 249 2475

marco.vermeer@deaquanoom.nl