Opstellen baggerbeheerplan

Inzicht in de planning en de kosten rondom baggerwerkzaamheden zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed baggerbeheerplan is een essentieel handvat.

Onze aanpak

Na het vaststellen het areaal voeren wij een ‘middenmeting’ uit. Hierbij wordt de gemiddelde waterdiepte per watergang vastgesteld, de zogenaamde nulmeting. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met alle aspecten van het baggerwerk en weten dus als geen ander waar en hoe je moet meten om het beste resultaat te krijgen. De gegevens vanuit de middenmeting vormen de input voor een nauwkeurige planning van de te baggeren watergangen voor de komende planperiode, de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). De uiteindelijke planning stellen wij uiteraard samen met u vast. Er zijn immers verschillende factoren die van invloed zijn op een planning. Het MJOP wordt tekstueel ondersteund door het baggerbeheerplan, waarin ten minste het wettelijk kader, de ambities van uw organisatie, een evaluatie voor het afgelopen baggerbeheerplan en een financiële onderbouwing worden opgenomen.

Naast baggerbeheerplannen kunnen wij ook van dienst zijn op het gebied van:

  • Integraal waterbeheerplan
  • Kunstwerkenbeheerplan
  • Beschoeide oeverbeheerplan
  • Natuur vriendelijke oeverbeheerplan
  • Visbeheerplan
  • Duikerbeheerplan
Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arnomosterd@deaquanoom.nl