Opstellen oeverbeheerplan (MJOP en beheerplan)

Inzicht in de maatregelen, planning en onderhoudskosten van de oevers zijn voor u als beheerder van groot belang. Een goed beheerplan is een essentieel handvat.

Onze aanpak

Om de noodzakelijke maatregelen per oevervak in kaart te brengen, hebben wij een handige tool ontwikkeld, waarbij na inspectie meteen een database met alle inspectiedata wordt gevormd. Vervolgens worden de onderhoudsmaatregelen automatisch aan het oevervak gekoppeld, wordt hier een prioriteit aan toegekend en wordt hiermee de planning gevormd. De aan de maatregelen gekoppelde eenheidsprijzen resulteren in een gedetailleerde kostenraming, waarmee bijna geheel automatisch een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) snel en tegen geringe kosten kan worden opgesteld. Bij akkoord op het MJOP wordt een beheerplan opgesteld. Tot slot kunnen wij jaarlijks de mutaties in de database doorvoeren, zodat u beschikt u over een actueel inzicht.

Raul Delhaas

Projectcoördinator

Raul Delhaas

010 - 249 2475

raul.delhaas@deaquanoom.nl