Peilwerkzaamheden

Watergangen moeten regelmatig gebaggerd worden, anders slibben de watergangen dicht en ontstaat er een risico op wateroverlast.

Onze aanpak

Het aanbesteden van baggerwerkzaamheden gebeurt aan de hand van een bestek. In het bestek zijn de te baggeren watergangen met het te baggeren volume baggerspecie opgenomen. Baggerwerk wordt over het algemeen betaald per m3. Het juist vaststellen van het volume is dus van groot belang.

Het baggervolume van lintvormige watergangen wordt meestal bepaald aan de hand van profielmetingen. Niet lintvormige watergangen, zoals vijvers en plassen, worden met de gridmeting ingemeten. Voor het meten van dwarsprofielen en gridmetingen werken wij volgens de SIKB-richtlijn. Voor het uitvoeren van peilwerkzaamheden maken wij gebruik van de apps Profielscout (inpeilen) en Check-it (uitpeilen) van het online programma Baggerteam. Dit programma maakt van de gemeten dwarsprofielen een gedetailleerde tekening. De resultaten worden vervolgens in een overzichtelijke database met bijbehorende kaarten aangeleverd.

Indien een profiel- of gridmeting niet de aangewezen methode is, kan gekozen worden om met single- of multibeam het volume in te meten. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met ons op.

Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arnomosterd@deaquanoom.nl