Programma Water- en klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de gevolgen en de omgeving hierop aanpassen; dit heet klimaatadaptatie.

Onze aanpak

Ook in Nederland ondervinden we klimaatveranderingen: temperaturen stijgen en er is meer kans op een extreme regenbui, hittegolf en langere droge periodes. De gevolgen van de klimaatsverandering moeten worden aangepakt. Door middel van een Programma Water en Klimaatadaptatie geven wij u inzicht in de mogelijkheden om wateroverlastproblemen vanuit het reguliere onderhoud aan watergangen aan te pakken. De maatregelen uit het programma worden vaak gecombineerd met andere doelstellingen, zoals het verbeteren van de biodiversiteit. We zoeken samen met u naar slimme en praktische oplossingen voor uw klimaatvraagstukken.

Raul Delhaas

Projectcoördinator

Raul Delhaas

010 - 249 2475

raul.delhaas@deaquanoom.nl