Terugdringen broeikasgas door middel van klei in veen

Veenweidegebieden vormen een belangrijke schakel in de oplossing van het broeikasgasprobleem. Hoewel slechts 5% van de oppervlakte in Nederland wordt gevormd door veenweidegebieden, stoten deze gebieden bijna twee keer zo veel CO2 uit dan dat de totale natuur in Nederland jaarlijks kan opnemen.

Onze aanpak

We denken graag met u mee over welke kansen er liggen in uw beheersgebied. De mogelijkheden verschillen per regio, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de locatie en haar historie. Door middel van een op maat gemaakt plan van aanpak kunnen we aandacht geven aan alle klimaatambities en vergroten we hiermee de kans op het behalen hiervan.

Tommie Pot

Ecoloog

Tommie Pot

010 - 249 2475

tommie.pot@deaquanoom.nl