Waterkwaliteitstoets

Nederland, waterland – maar wel van ondermaatse kwaliteit.

In 2021 was ruim 60% van de Nederlandse wateren waar de waterkwaliteit gemeten wordt slechter dan in 2015. Er zijn dus snel maatregelen nodig om het tij te keren en te kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen voor 2027. Zorgdragen voor gezonde wateren waarin aquatische soortgroepen als vissen, macrofauna en waterplanten weer volop de kans en ruimte krijgen.

Onze aanpak

De Waterkwaliteitstoets bestaat uit een laagdrempelige flora en fauna soorteninventarisatie in gemeentelijk water, waarbij wordt gekeken naar de watervegetatie, macrofauna en vis en fysisch-chemische parameters worden bemonsterd. De data wordt beoordeeld conform de Waterkwaliteitstoets. De Ecologische Kwaliteitsratio’s (EKR-score) geven vervolgens niet alleen inzicht in de waterkwaliteit, maar brengen ook in kaart hoe deze zich verhoudt tot de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Tommie Pot

Ecoloog

Tommie Pot

010 - 249 2475

tommie.pot@deaquanoom.nl