Werkvoorbereiding

Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van watergangen en moet er gebaggerd worden? Weet u hoe u dit gaat aanpakken?

Onze aanpak

De werkvoorbereiding bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  1. vervaardigen bestekstekeningen (Autocad en/of GIS);
  2. opstellen bestek, de omschrijving van de werkzaamheden;
  3. opstellen besteksraming van de werkzaamheden.

Het bestek en de tekeningen dienen als basis voor het aanbesteden van het baggerwerk. Onze bestekken worden opgesteld conform de laatste versie van de Regeling Aanbesteding Werken (RAW) en op alle bestekken zijn de vigerende Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing, tenzij anders bepaald. Het aanbesteden van een werk moet gedaan worden volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van de beste aanbestedingsvorm (nationale of Europese aanbestedingsvorm, EMVI).

Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arnomosterd@deaquanoom.nl