Grip op waterkwaliteit voor beheerders van oppervlaktewater

Grip op waterkwaliteit voor beheerders van oppervlaktewater

20 maart 2024

In nieuwsbrief 2-2024 van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, is te lezen dat de Ecologische Autoriteit (EA) de wisselwerking van land en water onderstreept. Dit interessante artikel vermeldt wat nodig is om de gestelde natuurdoelen in Nederland te halen, met name in stikstof gevoelige gebieden. De belangrijkste aanbeveling is: start direct met maatregelen die de provincies hebben benoemd in het EA-rapport ‘Doen wat moet én kan’.

Voor gemeentelijke waterbeheerders, die sinds 1 januari 2024 worden geconfronteerd met de Omgevingswet, is er een specifieke verantwoordelijkheid. Deze wet vereist dat het beheer van oppervlaktewater, ook wel het overige water genoemd, de kwaliteit van de KRW-waterlichamen niet negatief beïnvloedt. Maar hoe kunnen zij deze verantwoordelijkheid concreet invullen?

De Waterkwaliteitstoets een waardevol instrument

Het recente EA-rapport wijst op een gebrek aan essentiële gegevens om de huidige staat van de natuur, dus ook in onze wateren, nauwkeurig te beoordelen. Daarom adviseren wij u om prioriteit te geven aan het toetsen van de waterkwaliteit. De Waterkwaliteitstoets (WKT) van De Aquanoom biedt hierbij een waardevol instrument. Door te kijken naar verschillende aspecten, waaronder de chemische en fysische kenmerken, de aanwezige macrofauna, vegetatie en visstand, kunnen beheerders een grondig inzicht krijgen in de toestand van het water. Bovendien worden de resultaten van deze toets gekoppeld aan de 9 Ecologische Sleutelfactoren (ESF) van STOWA, waardoor directe en gerichte adviezen kunnen worden gegeven over de te nemen maatregelen.

Meer weten?

Neem contact met ons op óf bezoek onze stand 214 op  Aqua Nederland. Klik op deze link voor gratis toegangskaarten.