Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Op grond van onze kennis en ervaring hebben wij als adviesbureau een gespecialiseerd en samenhangend pakket aan diensten ontwikkeld rond het beheer van oppervlaktewater. Het optimaliseren van de veiligheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater staat hierbij centraal. We zoeken steeds weer naar nieuwe, betere en duurzamere oplossingen voor onze opdrachtgevers. We adviseren, analyseren, innoveren én begeleiden de uitvoering. En dat doen we met heel veel plezier.

Diensten

Waterbodems en Baggeren

Het beheer en onderhoud van waterbodems kent voor ons geen geheimen. In- en uitpeilen, inspecteren, werkvoorbereiding, directievoering en toezicht behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten die wij als adviesbureau aanbieden als het gaat om waterbodems en baggeren.

Oevers

Adviesbureau De Aquanoom ondersteunt grote en kleine gemeentes bij het beheer en onderhoud van allerhande soorten oevers variërend van moderne, natuurvriendelijke oevers tot eeuwenoude kademuren. Inventariseren, inspecteren en opstellen van beheerplannen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Civiele Kunstwerken

Civiele kunstwerken zijn bouwwerken in de openbare ruimte die een speciaal doel dienen. Denk aan bruggen (bedoeld om verkeer over water mogelijk te maken), viaducten, tunnels of duikers. Adviesbureau De Aquanoom verzorgt in opdracht van gemeentes en waterschappen het beheer, de inspectie (NEN 2767-4), risicoanalyses en het onderhoud van deze kunstwerken.

Beheer online

Hoe houdt u uw administratieve data up to date zodat u het altijd effectief en efficiënt kunt gebruiken? Daarvoor kunt u terecht bij adviesbureau De Aquanoom. We hebben diverse specialisten in dienst die u helpen met het opzetten van uw GIS, het beheren van uw administratieve gegevens, het maken van analyses of het visualiseren van data. Wilt u zeker zijn dat uw systeem altijd up to date is? Kies dan voor ons handige beheerabonnement.

Ecologie

Wilt u weten of er in uw werkgebied beschermde flora en/of fauna aanwezig is en wat dat voor u voor gevolgen heeft? Vraag dan ingenieursbureau De Aquanoom voor een flora- en faunaonderzoek. Een goede ecologische begeleiding voorkomt bovendien dat beschermde flora en fauna onnodig wordt verstoord of gedood. En u voldoet op deze manier aan de zorgplicht zoals omschreven in de Flora- en faunawet. Ook het opstellen van een ecologisch werkprotocol kunnen wij voor u uitvoeren.

Top