Activiteit

Consultancy

U bent verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterbeheer binnen uw organisatie en u zit met een probleem of vraagstuk. Of er is wellicht een heel andere aanleiding waarom u graag met een expert van gedachten zou willen wisselen. Vanwege onze brede kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer vragen steeds meer opdrachtgevers ons om advies voor het ontwikkelen van nieuw beleid of een nieuwe beheervisie.

consultancy1
systeemgerichte1

Onze aanpak

Adviesbureau De Aquanoom helpt u graag bij het zoeken naar nieuwe en effectieve manieren om uw doel te bereiken. U kunt vertrouwen op de expertise van onze waterconsultants. Zij hebben ruime ervaring met het uitwerken van knelpuntenanalyses, het opstellen van kansenkaarten met bijbehorende notities en het uitwerken van beleid op uiteenlopende onderwerpen omtrent oppervlaktewater.
Hoe kunnen we duurzamer onderhoud plegen? Hoe maken we onze inwoners meer bewust van de flora en fauna binnen de gemeente? En hoe betrekken we hen meer bij het onderhoud? Vanuit onze brede kennis en ervaring gaan wij graag in gesprek en brengen we onze opdrachtgevers op nieuwe ideeën. De uitkomsten leggen we vast in een adviesnota. Natuurlijk helpen we u ook bij het omzetten van de adviezen in een beleids- en beheerplan en begeleiden we desgewenst de uitvoering.

Voorbeeld project:

Gemeente Den Haag:
-advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een beheervisie voor natuurvriendelijke oevers (nvo’s)
Gemeente Leiden:
-advies over het ontwikkelen van beleid voor beheer en onderhoud van oevers en kunstwerken;
-uitwerking van het beleid in concrete maatregelen ter ondersteuning van de beheerder bij de uitoefening van taken.

Marco over consultancy:

“Ik zie een verschuiving in de behoeftes van onze opdrachtgevers. Waar een aantal jaar geleden het accent vooral lag op de uitvoering (beheer en onderhoud), krijgt nu de beleidsontwikkeling steeds meer aandacht. Gemeentes willen in hun beleid uitdragen dat ze oog hebben voor de bewoners, met hen willen samenwerken en zo samen zorgen dat het prettig wonen en recreëren is in de betreffende gemeente. Waterbeheer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. We gaan er graag over in gesprek.”
Top