Activiteit

Areaalbepaling kunstwerken

Welke bruggen heb ik eigenlijk in beheer? Kennis van het areaal, de spil van juist beheer.

De afgelopen jaren is het besef dat goed onderhoud aan civiele kunstwerken van groot belang is enorm toegenomen. Gebeurtenissen als het instorten van de Ponte Morandi in Genua en de problemen met de brug over de Merwede hebben er toe geleid dat veel beheerders zich afvragen hoe de situatie van hun areaal kunstwerken is. Om dat te bepalen moet je wel weten welke kunstwerken er allemaal tot het areaal behoren. En dat is lang niet altijd duidelijk. Zeker na de golf van gemeentelijke- en waterschapsfusies zijn de arealen vaak (nog) niet goed in beeld gebracht. Grip op het beheer begint bij inzicht in het areaal. Laat daarom nu uw areaal controleren door De Aquanoom.

Areaal1

Onze aanpak:

De areaalbepaling is grotendeels een bureaustudie waarbij wij analyses maken op basis van bestaande informatie zoals kadastrale gegevens en leggerkaarten. De analyse voeren wij uit met behulp van GIS. De fijn afstemming gebeurt bij u op kantoor met uw medewerkers die dankzij hun kennis en ervaring precies weten waar de uitzonderingen zitten en waar en met wie er bijzondere afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het beheer. De resultaten verwerken we in een gedetailleerde overzichtskaart en in een shape file dat u kunt gebruiken voor verdere inventarisatie en inspectie van de kunstwerken binnen uw areaal.

 

Areaalcheck

Wilt u weten wat een areaalcheck kost voor uw gemeente? Bel of mail met de expert van De Aquanoom, Gilbert Busé, 010 – 249 2475 of gilbert.buse@deaquanoom.nl

 

Een greep uit onze recente opdrachtgevers:

-Gemeente Leiden (bruggen)
-Gemeente Lansingerland (duikers)
-Gemeente Westland (duikers)

Gilbert over areaalbepaling kunstwerken:

“Areaalbepaling wordt nog weleens overgeslagen omdat beheerders ervan uitgaan dat bekend is waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dat blijkt toch niet altijd het geval. Daardoor leidt een areaalbepaling nog wel eens tot verrassingen. Aangename verrassingen dan wel te verstaan, want vaak is men achteraf heel blij dat de gegevens weer actueel en kloppend zijn.”
Top